topbar
PG 1/60 Strike Freedom Gundam - Painted Build

PG 1/60 Strike Freedom Gundam - Painted Build

31/03/2020
PG 1/60 Strike Freedom Gundam
Modeled by Terry Wong
*Love the paint job and the extra customizations*
 0777282987

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: