topbar
MG 1/100 Blitz Gundam - Review by Szhizophoic9

MG 1/100 Blitz Gundam - Review by Szhizophoic9

31/03/2020
 

MG 1/100 Blitz Gundam - Review by Szhizophoic9

MG 1/100 Blitz Gundam (Released in Japan, Price: 4200 yen)
 
Box Open   : http://www.dalong.net/review/mg/m157/m157_i.htm
 
 
0777282987

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: