topbar

Human Alliance - Mercedes-Benz SLS AMG - Soundwave with Laserbeak and Mr. Gould

Thương hiệu: | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Transformers: Dark of the Moon - MechTech Human Alliance - Soundwave with Laserbeak and Mr. Gould (Mẫu robo dạng xe Mercedes-Benz SLS AMG mới nhất , chi tiết sắc nét 18 cm ,đi kèm 1 người lái , vũ khí tháo...
Số lượng:

Human Alliance - Mercedes-Benz SLS AMG - Soundwave with Laserbeak and Mr. GouldKhuyến mãi

Transformers: Dark of the Moon - MechTech Human Alliance - Soundwave with Laserbeak and Mr. Gould

(Mẫu robo dạng xe Mercedes-Benz SLS AMG mới nhất , chi tiết sắc nét 18 cm ,đi kèm 1 người lái , vũ khí tháo rời)

Link hình tham khảo :

http://www.fullmetalhero.com/content/human-alliance-soundwave-mr-gould-image-gallery-2379/

http://www.tfw2005.com/transformers-images/toys/Movie+2011/Human+Alliance/HA+Soundwave/Soundwave – Silver Mercedes-Benz SLS AMG Transformers 3 Carshttp://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/02.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave001.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave002.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave003.jpghttp://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave005.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave006.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave007.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave009.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave010.jpghttp://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave011.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave012.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave013.jpghttp://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave014.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave015.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave017.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave018.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave019.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave020.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave021.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave022.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave023.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave024.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave039.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave035.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave049.jpg

http://www.superhappycashcow.com/pic/2009%20New%20Figure/Transformers/Takara%20Human%20Alliance%20DD09%20Soundwave/ha_soundwave048.jpg

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây
0777282987

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: